side

Privacy at Cookies

Petsa ng bisa: Nobyembre 2023

Panimula at Patakaran sa Pagkapribado

Ang Patakaran sa Pagkapribado na ito ay nagtatakda sa paraan kung paano nakokolekta, ginagamit, pinananatili at inilalantad ng Headley Media Technology Division Ltd (company number 012774219) ang impormasyon na nakolekta mula sa mga gumagamit (bawat isa, isang "User") ng www.cybersecuritycorporate.ph website ("Site"). Ang patakaran sa pagkapribado na ito ay nalalapat sa Site at sa lahat ng mga produkto at serbisyo na inaalok ng Headley Media Technology Division Ltd.

Ang pahinang ito ay nagbibigay sa iyo ng impormasyon tungkol sa aming mga patakaran kaugnay ng pagkolekta, paggamit, at paglalahad ng personal na data kapag ginagamit mo ang aming Serbisyo at ang mga pagpipilian na may kaugnayan sa data na iyon.

Ginagamit namin ang iyong data upang magbigay at mapabuti ang Serbisyo. Sa pamamagitan ng paggamit ng Serbisyo, sumasang-ayon ka sa pagkolekta at paggamit ng personal na impormasyon alinsunod sa patakarang ito. Maliban kung iba ang nakasaad sa Patakaran sa Pagkapribado na ito, ang mga termino na ginagamit sa Patakaran sa Pagkapribado na ito ay may parehong kahulugan tulad ng sa aming Mga Tuntunin at Kundisyon, na maaaring ma-access mula sa www.cybersecuritycorporate.ph.

Kasama sa dokumentong ito:

 1. Paano namin pinoprotektahan ang iyong mga data
 2. Ang legal na batayan na mayroon kami para sa pagproseso ng iyong mga data
 3. Paano at kailan namin ibinabahagi ang iyong mga personal na data sa iba
 4. Mga uri ng data na aming kinokolekta at kung paano namin ito kinokolekta
 5. Paano namin ginagamit ang iyong mga data
 6. Ang iyong mga karapatan at kagustuhan ayon sa Pambansang Regulasyon sa Proteksyon ng Data (GDPR)

Paano namin pinoprotektahan ang iyong data

Ang Headley Media Technology Division Ltd ay nakatuon sa pagprotekta at pagtatanggol sa iyong personal na impormasyon alinsunod sa kasalukuyang batas at GDPR. Ang Headley Media Technology Division Ltd ay laging magpoproseso ng iyong personal na data nang responsable at ligtas sa lahat ng oras. Ang personal na impormasyon na ibinigay ng aming mga mambabasa ay nagbibigay-daan sa amin na mapabuti ang aming serbisyo at magbigay ng pinakaangkop na marketing, impormasyon at serbisyo para sa mga gumagamit. Ipaproseso namin ang data na ito sa ilalim ng lehitimong interes alinsunod sa GDPR. Maaaring mag-opt out ang mga mambabasa sa mga susunod na komunikasyon sa pamamagitan ng pag-unsubscribe sa mga email na promosyon o sa pamamagitan ng email: dataprotection@headleymedia.com

Ang Headley Media Technology Division ay nakatuon sa pagprotekta at pagtatanggol sa iyong personal na impormasyon alinsunod sa kasalukuyang batas ng California Consumer Privacy Act (CCPA) kung saan naaangkop at General Data Protection Regulation (GDPR). Sinusunod ng Headley Media Technology Division Ltd ang mga karapatan ng consumer ng CCPA na:

 1. karapatan sa abiso
 2. karapatan sa pag-access
 3. karapatan sa pag-opt out (o karapatan sa pag-opt in)
 4. karapatan sa paghiling ng pagtanggal
 5. karapatan sa pantay na mga serbisyo at presyo

Ang Headley Media Technology Division ay sumusunod sa mga sumusunod na alituntunin ng POPIA:

 • pananagutan
 • pagiging bukas
 • seguridad
 • pagbabawas ng datos
 • paglilimita ng layunin
 • karapatan ng mga may-ari ng datos

Ayon sa pinakabagong mga batas sa pagprotekta ng personal na data ng mga mamimili sa US, sumusunod kami nang lubusan sa 13 estado na nagpasa ng mga batas sa pagprotekta ng data:

 • California (CCPA)
 • Virginia (VCDPA)
 • Colorado (CPA)
 • Connecticut (CTDPA)
 • Utah (UCPA)
 • Iowa (ICDPA)
 • Indiana (Indiana Consumer Data Protection Act)
 • Tennessee (Tennessee Information Protection Act)
 • Texas (TDPSA)
 • Florida (Florida Privacy Protection Act)
 • Montana (Montana Consumer Data Privacy Act)
 • Oregon (OCPA)
 • Delaware (Delaware Personal Data Privacy Act)

Habang ang bawat estado ay lumalapit sa regulasyon ng privacy ng data sa iba’t ibang paraan, ang mga obligasyong ipinataw at mga karapatan na nilikha sa ilalim ng mga Batas sa Privacy ng Mamimili ng US ay magkatulad sa maraming aspeto, at pinapanatili ng Headley Media ang kakayahang umangkop sa mga bagong pag-unlad sa ilalim ng mga ito (at iba pang) mga batas sa privacy ng data ng estado habang isinasakatuparan ang mga itinakdang kinakailangan.

Ang legal na batayan na mayroon kami para sa pagproseso ng iyong mga data

Ang legal na batayan para sa pagproseso ng iyong personal na datos ay ang iyong pahintulot. Sa ilang pagkakataon, maaari naming iproseso ang iyong personal na datos kung ang Headley Media Technology Division Ltd ay may lehitimong interes na gawin ito.

Sinusunod ng Headley Media Technology Division Ltd ang prinsipyo ng minimisasyon ng datos, tinitiyak na ang personal na datos na nakolekta ay palaging pinapanatili sa minimum (Art.5). Ang Personal na Datos na aming pinoproseso ay limitado sa Impormasyon ng Business Card ng mga empleyado ng korporasyon na direktang nakaugnay sa mga pagpapatupad at paggawa ng desisyon sa teknolohiya. Isang malawakang pagsusuri ang nakumpleto, tinitiyak na ang personal na datos na aming pinoproseso ay hindi labis na nakakaapekto sa mga karapatan sa privacy ng aming mga mambabasa. Kami ay nagpapakita ng transparency sa pamamagitan ng malinaw na pagpapabatid sa lahat ng mambabasa na kami ay nagpoproseso ng kanilang personal na datos, at para sa anong mga layunin (Art. 13 at 14). Kami ay magsisikap na panatilihing napapanahon ang lahat ng datos ng mambabasa sa lahat ng oras (Art.5).

Ang aming Serbisyo ay maaaring maglaman ng mga link sa iba pang mga site na hindi namin pinapatakbo. Kung ikaw ay mag-click sa isang link ng third party, ikaw ay ididirekta sa site ng third party na iyon. Mariing ipinapayo namin na suriin mo ang Patakaran sa Privacy ng bawat site na iyong bibisitahin. Sinubukan naming magbigay ng mga link sa mga patakaran sa privacy ng third party sa aming website kung saan posible. Hindi kami tumatanggap ng anumang responsibilidad o pananagutan para sa mga kasanayan sa privacy ng naturang mga third party na website at ang iyong paggamit ng naturang mga website ay nasa iyong sariling panganib.

Paano at kailan namin ibinabahagi ang iyong personal na data sa iba

Maaaring ibahagi ng Headley Media Technology Division Ltd ang iyong personal na datos upang maghatid ng nilalaman at serbisyo mula sa aming mga site at serbisyo ng mga third party na maaaring interesado ka, kabilang ang sponsored na nilalaman.

Sponsored na Nilalaman at Mga Third Party

Nakikipagtulungan ang Headley Media Technology Division Ltd sa mga third party sponsor upang magbigay ng malawak na aklatan ng nilalaman sa aming mga mambabasa, tulad ng white papers, videos, case studies, at Webinars. Bilang kapalit ng pag-access sa aming aklatan at pag-download ng nilalaman, maaari naming hilingin sa iyo na magbigay sa amin ng iyong personal na datos bilang bahagi ng pagpaparehistro at/o pag-update ng iyong umiiral na mga detalye.

Gaya ng naunang nabanggit, sinusunod ng Headley Media Technology Division Ltd ang prinsipyo ng minimisasyon ng datos, tinitiyak na ang nakolektang personal na datos ay palaging pinapanatiling minimal (Art.5). Ang Personal na Datos na aming pinoproseso ay limitado sa Impormasyon ng Business Card ng mga empleyado ng korporasyon na direktang nakaugnay sa mga pagpapatupad ng teknolohiya at paggawa ng desisyon.

Maaari rin naming gamitin ang iyong personal na datos upang ipadala sa iyo ang alok na iyong hiniling o upang sundan ang naunang na-download na mapagkukunan ng karagdagang nilalaman at/o iba pang kaugnay na mapagkukunan ng mga ito na iyong piniling hilingin. Bilang karagdagan dito, maaaring ibahagi ang iyong personal na datos sa sponsor at/o mga sponsor ng nilalaman upang makipag-ugnayan sa iyo tungkol sa alok, pati na rin ang karagdagang mga produkto, nilalaman o serbisyo na maaaring interesado ka.

Pakitandaan na kapag ang iyong personal na datos ay ibinahagi sa third party/sponsor, ang kanilang patakaran sa privacy, kabilang ang impormasyon kung paano mag-opt out sa hinaharap, ay ilalapat sa iyong personal na datos. Sinubukan naming magbigay ng mga link sa mga patakaran sa privacy ng third party sa aming website hangga't maaari. Hindi kami tumatanggap ng anumang responsibilidad o pananagutan para sa mga kasanayan sa privacy ng naturang mga third party o sponsor.

Bukod dito, hihilingin din namin ang iyong pahintulot na maipasa ang iyong mga detalye sa third party sponsor at/o mga sponsor sa punto ng pag-download, na nag-aalok sa iyo ng pagkakataon na mag-opt out sa pagbabahagi ng iyong mga detalye at protektahan ang iyong privacy.

Mga uri ng data na kinokolekta namin at kung paano namin ito kinokolekta

Personal na Datos

Habang ginagamit ang aming Serbisyo, maaari naming hilingin sa iyo na magbigay sa amin ng ilang personal na makikilalang impormasyon na maaaring gamitin upang makipag-ugnayan o makilala ka ("Personal na Datos"). Ang personal na makikilalang impormasyon ay maaaring kabilang, ngunit hindi limitado sa:

 • Email address
 • Unang pangalan at apelyido
 • Numero ng telepono
 • Address, Estado, Lalawigan, ZIP/Postal code, Lungsod
 • Cookies

Maaari naming gamitin ang iyong Personal na Data upang makipag-ugnayan sa iyo gamit ang mga newsletter, marketing o promotional na materyales at iba pang impormasyon na maaaring interesado ka. Maaari kang mag-opt out sa pagtanggap ng anuman o lahat ng mga komunikasyong ito mula sa amin sa pamamagitan ng pagsunod sa unsubscribe link o mga tagubilin na ibinigay sa anumang email na aming ipinadala o sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa amin sa dataprotection@headleymedia.com.

Paano namin ginagamit ang iyong data

Maaari naming gamitin ang impormasyong ibinahagi mo sa amin at ang impormasyong aming nakolekta sa pamamagitan ng iyong paggamit ng aming mga site sa mga paraang inilarawan sa ibaba at tulad ng inilarawan sa oras ng pagkuha. Ginagamit ng Headley Media Technology Division Ltd ang nakolektang data para sa iba't ibang layunin:

 • Upang magbigay at mapanatili ang aming Serbisyo
 • Upang ipaalam sa iyo ang tungkol sa mga pagbabago sa aming Serbisyo
 • Upang payagan kang lumahok sa mga interactive na tampok ng aming Serbisyo kapag pinili mong gawin ito
 • Upang magbigay ng suporta sa customer
 • Upang mangalap ng pagsusuri o mahalagang impormasyon upang mapabuti namin ang aming Serbisyo
 • Upang subaybayan ang paggamit ng aming Serbisyo
 • Upang matukoy, maiwasan, at tugunan ang mga teknikal na isyu

Mga Newsletter

Gagamitin namin ang mga detalyeng ibinahagi mo upang ipadala sa iyo ang mga pang-araw-araw na newsletter na iyong sinubskriban. Hindi namin muling gagamitin ang iyong datos o idadagdag sa anumang listahan ng pagmemerkado, maliban kung pumayag ka na gawin namin ito. Magbibigay kami ng paraan para makapag-unsubscribe ka sa bawat newsletter na ipadadala namin sa iyo.

Privacy ng mga Bata

Ang aming Serbisyo ay hindi tumutugon sa sinuman na wala pang 18 taong gulang ("Mga Bata").

Hindi namin sinasadyang kolektahin ang personal na makikilalang impormasyon mula sa sinuman na wala pang 18 taong gulang. Kung ikaw ay isang magulang o tagapag-alaga at nalaman mong nagbigay sa amin ng Personal na Datos ang iyong mga Anak, mangyaring makipag-ugnayan sa amin. Kung kami ay magiging aware na nakakolekta kami ng Personal na Datos mula sa mga bata nang walang beripikasyon ng pahintulot ng magulang, gagawa kami ng mga hakbang upang alisin ang impormasyong iyon mula sa aming mga server.

Pagbili ng Datos mula sa Mga Third Party

Paminsan-minsan ay bumibili ang Headley Media Technology Division Ltd ng mga listahan sa pagmemerkado mula sa mga third party na supplier ng datos. Maaaring kasama ngunit hindi limitado sa datos na ito:

 • Pangalan
 • Apelyido
 • Business Email Address
 • Business Postal Address
 • Business Job Title / Job Function

Kung mayroong pagbili ng data, maaari kang magsimulang makatanggap ng email at teleponong komunikasyon mula sa Headley Media Technology Division Ltd tungkol sa iyong sektor ng negosyo / interes sa negosyo nang hindi mo ibinigay sa amin ang iyong mga detalye. Kung sa anumang oras ay hindi mo na nais na makatanggap ng mga update / komunikasyon na ito maaari kang mag-opt out / mag-unsubscribe anumang oras o mag-email sa dataprotection@headleymedia.com. Nagpapanatili rin kami ng malinaw na mga talaan ng lahat ng mga supplier ng data na ito.

Paglilipat ng Datos

Ang iyong impormasyon, kabilang ang Personal na Datos, ay maaaring ilipat sa - at mapanatili sa - mga computer na matatagpuan sa labas ng iyong estado, lalawigan, bansa o iba pang hurisdiksyong pamahalaan kung saan ang mga batas sa proteksyon ng datos ay maaaring magkaiba kaysa sa mga batas sa iyong hurisdiksyon.

Kung ikaw ay matatagpuan sa labas ng United Kingdom at pipili na magbigay ng impormasyon sa amin, mangyaring tandaan na ililipat namin ang datos, kabilang ang Personal na Datos, sa United Kingdom at ipoproseso ito doon.

Ang iyong pagsang-ayon sa Patakaran sa Privacy na ito kasunod ng iyong pagsusumite ng naturang impormasyon ay kumakatawan sa iyong kasunduan sa paglilipat na iyon.

Ang Headley Media Technology Division Ltd ay gagawa ng lahat ng makatwirang kinakailangang hakbang upang matiyak na ang iyong datos ay mapangalagaan nang ligtas at alinsunod sa Patakaran sa Privacy na ito at walang paglilipat ng iyong Personal na Datos ang magaganap sa isang organisasyon o bansa maliban kung mayroong sapat na kontrol sa lugar kabilang ang seguridad ng iyong datos at iba pang personal na impormasyon.

Pagsisiwalat ng Datos

Kung ang Headley Media Technology Division Ltd ay kasangkot sa isang pagsasanib, pagkuha o pagbebenta ng ari-arian, ang iyong Personal na Datos ay maaaring ilipat. Magbibigay kami ng abiso bago ang iyong Personal na Datos ay ilipat at maging sakop ng ibang Patakaran sa Privacy.

Mga Kinakailangan sa Batas

Maaaring isiwalat ng Headley Media Technology Division Ltd ang iyong Personal na Datos sa mabuting paniniwala na ang naturang aksyon ay kinakailangan upang:

 • Upang sumunod sa legal na obligasyon
 • Upang protektahan at ipagtanggol ang mga karapatan o ari-arian ng Headley Media Technology Division Ltd
 • Upang maiwasan o imbestigahan ang posibleng maling gawain na may kaugnayan sa Serbisyo
 • Upang protektahan ang personal na kaligtasan ng mga gumagamit ng Serbisyo o ng publiko
 • Upang protektahan laban sa legal na pananagutan
 • Seguridad ng Data

Mahalaga sa amin ang seguridad ng iyong data, ngunit tandaan na walang paraan ng transmisyon sa Internet, o paraan ng elektronikong pag-iimbak ay 100% ligtas. Habang nagsusumikap kaming gumamit ng komersyal na katanggap-tanggap na paraan upang protektahan ang iyong Personal na Data.

Seguridad ng Data

Mayroon kaming napakahigpit na mga kasanayan sa proteksyon ng data na nasa lugar sa paligid ng data na pinapatakbo at pinamamahalaan sa loob ng negosyo. Bukod dito, ang IT Security ay palaging isang pangunahing lugar kung saan kami ay naghahanap upang matiyak na ang data at mga sistema ay ligtas. Mayroon kaming mga firewall, antivirus software, encryption at isang patakaran na walang spreadsheet na nasa lugar na sa mga desktop PC.

Ang Headley Media Technology Division Ltd ay nagpapatupad ng isang patakaran sa encryption na mahalaga para mabawasan ang mga panganib sa mga karapatan ng mga subject ng data. Gumagamit kami ng Pseudonymisation, encryption at minimisation, na lahat ay kinikilalang mga teknik sa proteksyon ng data sa pamamagitan ng disenyo.

Pagtatago ng Data

Ang Headley Media Technology Division Ltd ay magtatago lamang ng iyong Personal na Data hangga't kinakailangan para sa mga layunin na nakasaad sa Patakaran sa Privacy na ito. Magtatago at gagamit kami ng iyong Personal na Data hanggang sa kinakailangan upang sumunod sa aming mga legal na obligasyon (halimbawa, kung kinakailangan kaming magtago ng iyong data upang sumunod sa naaangkop na mga batas), lutasin ang mga hindi pagkakaunawaan, at ipatupad ang aming mga legal na kasunduan at patakaran.

Magtatago rin ang Headley Media Technology Division Ltd ng Data ng Paggamit para sa mga layunin ng panloob na pagsusuri. Ang Data ng Paggamit ay karaniwang itinatago sa mas maikling panahon, maliban na lang kung ginagamit ang data na ito upang palakasin ang seguridad o pagbutihin ang pag-andar ng aming Serbisyo, o kung kami ay legal na obligado na magtago ng data na ito sa mas mahabang panahon.

Ang iyong mga karapatan at kagustuhan sa ilalim ng Pambansang Regulasyon sa Proteksyon ng Data (GDPR)

Jos olet Euroopan talousalueen (ETA) asukas, sinulla on tiettyjä tietosuojaoikeuksia. Headley Media Technology Division Ltd pyrkii kohtuullisin toimin mahdollistamaan henkilötietojesi korjaamisen, muuttamisen, poistamisen tai käytön rajoittamisen.

Jos haluat tietää, mitä henkilötietoja meillä on sinusta ja jos haluat sen poistettavan järjestelmistämme, ota meihin yhteyttä.

Tietyissä olosuhteissa sinulla on seuraavat tietosuojaoikeudet:

 • Ang karapatan na ma-access, ma-update, o matanggal ang impormasyon na mayroon kami tungkol sa iyo. Kailanman posible, maaari mong ma-access, ma-update, o hilingin ang pagtanggal ng iyong Personal na Data nang direkta sa loob ng seksyon ng mga setting ng iyong account. Kung hindi mo magagawa ang mga aksyong ito sa iyong sarili, mangyaring makipag-ugnayan sa amin para matulungan ka.
 • Ang karapatan sa pagwawasto. Mayroon kang karapatan na ipaayos ang iyong impormasyon kung ang impormasyong iyon ay hindi tama o hindi kumpleto.
 • Ang karapatan na tumutol. Mayroon kang karapatan na tumutol sa pagproseso namin ng iyong Personal na Data.
 • Ang karapatan sa paghihigpit. Mayroon kang karapatan na humiling na higpitan namin ang pagproseso ng iyong personal na impormasyon.
 • Ang karapatan sa data portability. Mayroon kang karapatan na mabigyan ng kopya ng impormasyon na mayroon kami tungkol sa iyo sa isang istrukturado, machine-readable at karaniwang ginagamit na format.
 • Ang karapatan na bawiin ang pahintulot. Mayroon ka ring karapatan na bawiin ang iyong pahintulot anumang oras kung saan umasa ang Headley Media Technology Division Ltd sa iyong pahintulot sa pagproseso ng iyong personal na impormasyon.
 • Mangyaring tandaan na maaari naming hilingin sa iyo na patunayan ang iyong pagkakakilanlan bago tumugon sa mga ganitong kahilingan.

May karapatan kang magreklamo sa isang Awtoridad sa Proteksyon ng Data tungkol sa aming koleksyon at paggamit ng iyong Personal na Data. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong lokal na awtoridad sa proteksyon ng data sa European Economic Area (EEA).

Pagsubaybay at Datos ng Cookies

Gumagamit kami ng cookies at katulad na teknolohiya sa pagsubaybay upang subaybayan ang aktibidad sa aming Serbisyo at magtago ng tiyak na impormasyon.

Ang cookies ay mga file na may maliit na dami ng data na maaaring maglaman ng isang hindi kilalang natatanging tagakilala. Ang cookies ay ipinadala sa iyong browser mula sa isang website at naka-imbak sa iyong device. Ang mga teknolohiya sa pagsubaybay na ginagamit din ay mga beacon, tag, at script upang mangolekta at subaybayan ang impormasyon at upang mapabuti at suriin ang aming Serbisyo.

Maaari mong utusan ang iyong browser na tanggihan ang lahat ng cookies o ipahiwatig kung kailan ipinadala ang isang cookie. Gayunpaman, kung hindi mo tatanggapin ang mga cookies, maaaring hindi mo magamit ang ilang bahagi ng aming Serbisyo.

Mga halimbawa ng Cookies na ginagamit namin:

 • Session Cookies. Gumagamit kami ng Session Cookies para patakbuhin ang aming Serbisyo.
 • Preference Cookies. Gumagamit kami ng Preference Cookies upang tandaan ang iyong mga kagustuhan at iba't ibang mga setting.
 • Security Cookies. Gumagamit kami ng Security Cookies para sa mga layunin ng seguridad.

Analytics ng Website

Maaaring gumamit kami ng mga Service Provider ng third-party upang subaybayan at suriin ang paggamit ng aming Serbisyo.

Google Analytics

Ang Google Analytics ay isang serbisyo sa analytics ng web na inaalok ng Google na sumusubaybay at nag-uulat ng trapiko ng website. Ginagamit ng Google ang nakolektang data upang subaybayan at bantayan ang paggamit ng aming Serbisyo. Ang datang ito ay ibinabahagi sa iba pang mga serbisyo ng Google. Maaaring gamitin ng Google ang nakolektang data upang i-konteksto at i-personalize ang mga ad ng sarili nitong network ng advertising.

Maaari kang mag-opt out sa pagkakaroon ng iyong aktibidad sa Serbisyo na magagamit sa Google Analytics sa pamamagitan ng pag-install ng Google Analytics opt-out browser add-on. Pinipigilan ng add-on ang JavaScript ng Google Analytics (ga.js, analytics.js, at dc.js) mula sa pagbabahagi ng impormasyon sa Google Analytics tungkol sa aktibidad ng mga pagbisita.

Para sa karagdagang impormasyon sa mga kasanayan sa privacy ng Google, mangyaring bisitahin ang web page ng Google Privacy at Terms: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Behavioral Remarketing

Ginagamit ng Headley Media Technology Division Ltd ang mga serbisyo sa remarketing upang mag-advertise sa mga website ng third party sa iyo matapos mong bisitahin ang aming Serbisyo. Kami at ang aming mga third-party vendor ay gumagamit ng cookies upang ipaalam, i-optimize, at maghatid ng mga ad batay sa iyong mga nakaraang pagbisita sa aming Serbisyo.

Google AdWords

Ang serbisyo sa remarketing ng Google AdWords ay ibinibigay ng Google Inc.

Maaari kang mag-opt out sa Google Analytics para sa Display Advertising at i-customize ang mga ad ng Google Display Network sa pamamagitan ng pagbisita sa pahina ng Google Ads Settings: http://www.google.com/settings/ads

Inirerekomenda rin ng Google ang pag-install ng Google Analytics Opt-out Browser Add-on - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - para sa iyong web browser. Nagbibigay ang Google Analytics Opt-out Browser Add-on sa mga bisita ng kakayahan na pigilan ang kanilang data mula sa pagkolekta at paggamit ng Google Analytics.

Para sa karagdagang impormasyon sa mga kasanayan sa privacy ng Google, mangyaring bisitahin ang web page ng Google Privacy at Terms: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Facebook

Ang serbisyo ng remarketing ng Facebook ay ibinibigay ng Facebook Inc.

Maaari kang matuto nang higit pa tungkol sa advertising na batay sa interes mula sa Facebook sa pamamagitan ng pagbisita sa pahinang ito: https://www.facebook.com/help/164968693837950

Para mag-opt-out mula sa mga ad na batay sa interes ng Facebook, sundin ang mga instruksyong ito mula sa Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Ang Facebook ay sumusunod sa Mga Prinsipyong Sariling-Regulasyon para sa Online na Pag-uugali sa Advertising na itinatag ng Digital Advertising Alliance. Maaari ka ring mag-opt-out mula sa Facebook at iba pang mga kumpanyang lumalahok sa pamamagitan ng Digital Advertising Alliance sa USA http://www.aboutads.info/choices/, ang Digital Advertising Alliance ng Canada sa Canada http://youradchoices.ca/ o ang European Interactive Digital Advertising Alliance sa Europa http://www.youronlinechoices.eu/, o mag-opt-out gamit ang mga setting ng iyong mobile device.

Para sa karagdagang impormasyon sa mga kasanayan sa privacy ng Facebook, mangyaring bisitahin ang Patakaran sa Data ng Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

AdRoll

Ang serbisyo ng remarketing ng AdRoll ay ibinibigay ng Semantic Sugar, Inc.

Maaari kang mag-opt out sa remarketing ng AdRoll sa pamamagitan ng pagbisita sa web page na ito ng AdRoll Advertising Preferences: http://info.evidon.com/pub_info/573?v=1&nt=1&nw=false

Para sa karagdagang impormasyon sa mga kasanayan sa privacy ng AdRoll, mangyaring bisitahin ang web page ng AdRoll Privacy Policy: http://www.adroll.com/about/privacy

AppNexus

Ang serbisyo ng remarketing ng AppNexus ay ibinibigay ng AppNexus Inc.

Maaari kang mag-opt out sa remarketing ng AppNexus sa pamamagitan ng pagbisita sa Privacy at ang AppNexus Platform web page: http://www.appnexus.com/platform-policy#choices

Para sa karagdagang impormasyon sa mga kasanayan sa privacy ng AppNexus, mangyaring bisitahin ang AppNexus Platform Privacy Policy web page: http://www.appnexus.com/platform-policy/

Mga Pagbabago Sa Patakarang Pang-Privacy na Ito

Maaari naming i-update ang aming Patakaran sa Privacy paminsan-minsan. Ipapaalam namin sa inyo ang anumang pagbabago sa pamamagitan ng pag-post ng bagong Patakaran sa Privacy sa pahinang ito.

Ipapaalam namin sa inyo sa pamamagitan ng email at/o isang kapansin-pansing abiso sa aming Serbisyo, bago pa man maging epektibo ang pagbabago at i-update ang "petsa ng bisa" sa itaas ng Patakaran sa Privacy na ito.

Pinapayuhan kayong suriin ang Patakaran sa Privacy na ito pana-panahon para sa anumang pagbabago. Ang mga pagbabago sa Patakaran sa Privacy na ito ay epektibo kapag na-post na ang mga ito sa pahinang ito.

Makipag-ugnayan sa Amin

Kung mayroon kayong anumang katanungan tungkol sa Patakaran sa Privacy na ito, mangyaring makipag-ugnayan sa amin:

Sa pamamagitan ng email: dataprotection@headleymedia.com

Sa pamamagitan ng pagbisita sa pahinang ito sa aming website: www.cybersecuritycorporate.ph/ContactUs

Sa pamamagitan ng numero ng telepono: +44 (0) 1932 564999

Sa pamamagitan ng koreo: Headley Media Technology Division Ltd, Warwick House, 1 Claremont Lane, Esher, Surrey, KT10 9DP

Tungkol sa Amin

Para Maidagdag ang iyong Content sa aming Online na Library ng Mga Resource ng Teknolohiya, Mag-click Dito...

Pangkat sa Pamamahala

Gerry Rhoades-Brown

Managing Director

gerry.rhoadesbrown@headleymedia.com

Freya Ward

Global Sales Director

freya.ward@headleymedia.com

Christian Hoelscher

VP Sales DACH

christian.hoelscher@headleymedia.com

Maddie Penfold

Account Director

maddie.penfold@headleymedia.com

Laura Harwood

Senior Account Manager

laura.harwood@headleymedia.com

Edith Barrett

Senior Account Manager

edith.barrett@headleymedia.com