Radware
flow-image

Ang Mga Kahinaan sa Seguridad ng Mga Third-Party na Collaboration Tool

Na-publish ang resource na ito ng Radware

Ilan sa inyo ang lumalahok pa rin sa mga meeting sa personal araw-araw? Kung itatanong ito bago ang simula ng 2020, marami ang magtataka. Ang aming mga araw ng trabaho bago ang pandemya ay madalas na puno ng mga harapang meeting. Sa mga araw pagkatapos ng pandemya, kahit na ang mga tao ay bumalik na sa opisina, ang aktibidad na tinatawag natin dati na meeting kasama ang ilang tao sa isang kuwarto upang pag-usapan ang isang partikular na paksa ay binabago. Ngayon, ang karamihan sa mga meeting ay remote na nangyayari kahit na ang mga tao ay nasa parehong gusali. Ang mga meeting sa negosyo na nangangailangan dati ng paglalakbay sa ibang bansa ay remote nang nagaganap upang makatipid ng maraming pera, oras at pagsisikap. Isang bagay ang malinaw: hindi na mawawala ang remote meeting - at gayundin ang mga panganib sa seguridad na kaakibat ng mga ito.

I-download Ngayon

box-icon-download

Mga kinakailangang field*

Sumang-ayon sa mga kundisyon

Sa pamamagitan ng paghiling sa resource na ito, sumasang-ayon ka sa aming mga tuntunin ng paggamit. Ang lahat ng data ay protektado ng aming Abiso sa Privacy. Kung mayroon kang anumang karagdagang tanong, mag-email sa dataprotection@headleymedia.com.

Mga kaugnay na kategorya Pag-iwas sa Pagkawala ng Data (Data Loss Prevention, DLP), Seguridad ng Email, Firewall