Pamamahala ng Pagkakakilanlan / Naka-decentralize na Pagkakakilanlan